EtkinlikSempozyum

Düşünüyoruz Öyleyse… | FKSD 3. Sonbahar Buluşması

Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nami Başer’in akademik danışmanlığını üstlendiği Düşünüyoruz Öyleyse… | FKSD 3. Sonbahar Buluşması 9 – 10 Eylül 2017 tarihlerinde Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Felsefe Kültür Sanat Derneği bünyesindeki Akademia V’in bir tamamlayıcısı niteliğindeki buluşma, Muğla Menteşe Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenmiştir.

René Descartes felsefesine odaklanılan sempozyumda gerçekleştirilen oturumlar ve yapılan sunumlar şu şekildedir:

Birinci Oturum | Eski Yunan’dan Descartes’a Felsefi Kavramların Evrimi

 • Aristoteles ve Descartes’ın Özgürlük Anlayışları Üzerine | Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz-Erkızan
 • Ruh-Beden İlişkisi Bağlamında Aristoteles ve Descartes | Öğr. Gör. Yasin Gurur Sev

İkinci Oturum | Öncelikli Sorun Olarak Yöntem ve Bilginin Tesisi

 • Yöntem Olarak Şüphe, Bilginin Zemini Olarak Ben Bilinci | Doç. Dr. Aliye Karabük-Kovanlıkaya 
 • Descartes’ın Kesinlik Arayışı | Prof. Dr. Solmaz Zelyüt

Üçüncü Oturum | Descartes Soruları ve Descartes’la Birlikte Gelen Sorular

 • Öznellik ve Bilim | Prof. Dr. Nami Başer
 • Tanrı’nın Vücudu Hakkında Burhan Sorunu | Doç. Dr. Paul-Albert André Ballanfat

Dördüncü Oturum | Felsefede Descartes Gündemi

 • Süreç Felsefesinde Descartes Eleştirisi | Doç. Dr. Barış Parkan
 • Descartes’ın Yıkım Yöntemi: Bilgide Pekinlik Ölçütleri ve Yol Açtıkları Sorunlar | Prof. Dr. Halil Turan

Etkinlik Künyesi

Düzenleyenler

 • Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD)
 • Muğla Menteşe Belediyesi

Akademik Danışman

 • Prof. Dr. Nami Başer | Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

FKSD Etkinlik Sorumluları

 • Bahar Barlas-Çankaya | FKSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Hatice Bilge Coşkun-Apaydın | FKSD Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacılar (soyisimlerin alfabetik sırasına göre)

 • Prof. Dr. Nami Başer | Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Paul-Albert Andre Ballanfat | Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz-Erkızan | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Aliye Karabük-Kovanlıkaya | Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Barış Parkan | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
 • Öğr. Gör. Dr. Yasin Gurur Sev | İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi
 • Prof. Dr. Halil Turan | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Solmaz Zelyüt | Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (emekli)