Hakkımızda

Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD), aralarında felsefe, edebiyat, matematik, fizik ve biyoloji öğretmenleri ile bir jeoloji mühendisi ve bir ressamın bulunduğu 9 kişi[1] tarafından 4 Eylül 2014 tarihinde kurulmuştur.

Felsefe kökenli bir yaşamın yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda felsefe başta olmak ve felsefi bir bakış açısı başat olmak üzere tüm kültürel ve sanatsal konularda bir yaşam alanı açmak amacıyla kurulan FKSD, kuruluşundan itibaren atölye, konferans ve sempozyum gibi etkinlikler düzenlemektedir.

Bünyesinde gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri ücretsiz olarak düzenleyen FKSD, kuruluş ilkeleri doğrultusunda felsefeye olan ilgi dışında hiçbir ön şart taşımayan bir üyelik örgütlenmesini esas alır. Bu kapsamda FKSD, Türkiye’de felsefe bölümü mezunu olmayan ya da herhangi bir felsefi geçmişi olmayan tüm insanlara açık ilk felsefe derneğidir.

FKSD’de, akademik faaliyetlerin ilgili kimselere ulaştırılmasının yanı sıra akademi dışındaki çalışma ve çabaların da ilgililerle buluşturulması gözetilmektedir.

FKSD merkez ofisi Ankara, Çankaya, Remzi Oğuz Arık Mahallesi Büklüm Sokak üzerinde bulunmaktadır. FKSD tüzüğü gereği hiçbir şubesi olmayan bir dernektir.

[1] Kuruluş sürecini takip eden iki yıllık süreç içerisinde iki kurucu üye farklı tarihlerde kendi istekleri doğrultusunda üyelikten ayrılmış; derneğin beşinci yılında ise üyelik aidatlarını ödemeyen iki kurucu üye tüzükteki ilgili maddeler uyarınca yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmıştır.