AtölyeEtkinlik

Akademia

Felsefe tarihindeki başat filozofların metinlerinin okunması ve irdelenmesi amacıyla yürütülen Akademia Atölyesi, FKSD bünyesinde yapılan ilk atölye çalışması ve ilk etkinliktir.

Felsefe tarihindeki başat filozofların metinlerinin okunması ve irdelenmesi amacıyla her sezon Ekim – Mayıs ayları arasında yapılan haftalık toplantılar şeklinde yürütülen Akademia Atölyesi FKSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilmektedir.

Akademia I | İlk Filozoflar

Akademia ilk olarak 2014 Kasım ayında başlamıştır. 2015 Şubat ayında tamamlanan atölyenin ilk bölümünde Sokrates öncesi filozofların düşünceleri ve düşünme biçimleri, söz konusu filozoflardan kalan fragmanlardan hareketle irdelenmiştir. Daha sonrasında Platon metinlerine bir geçiş olarak Sokrates üzerinde özellikle durulan bu bölümde, ayrıca felsefe metinlerinin okunmasına yönelik çeşitli ön çalışmalar da yapılmıştır.

Felsefe Kültür Sanat Derneği bünyesinde yapılan ilk atölye çalışması ve ilk etkinlik olma özelliklerini taşıyan Akademia’nın ikinci bölümü, ilk bölümü sonrasında ara verilmeksizin sürdürülmüş ve bu bölümde Platon metinleri irdelenmiştir.

Akademia II | Platon

2015 Haziran’ında tamamlanan ikinci bölümü sonrasında atölyenin tamamlayıcısı olarak 5 – 6 Eylül 2015 tarihlerinde FKSD 1. Sonbahar Buluşması | Sevginin Bilgeliği sempozyumu Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan‘ın akademik danışmanlığında gerçekleştirilmiştir.

Akademia III | Aristoteles

2015 Ekim ayında üçüncü bölümüne başlanan atölyede 12 hafta boyunca Aristoteles’in Metafizik adlı eseri irdelenmiş ara verilmeksizin sürdürülen dördüncü bölümde de aynı filozofun Nikhomakhos’a Etik adlı eserine odaklanılmıştır. Bu atölye 2016 Mayıs ayında tamamlanmıştır.

Akademia IV | Aristoteles

Üçüncü ve dördüncü bölümlerin tamamlayıcısı olarak düzenlenen FKSD 2. Sonbahar Buluşması | Bilgeliğin Sevgisi sempozyumu ise Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz-Erkızan‘ın akademik danışmanlığında 3 – 4 Eylül 2016 tarihlerinde yapılmıştır.

2016 Kasım’ında beşinci bölümüne başlanan atölyede René Descartes metinleri üzerinde irdelemeler yapılmış ve bu çalışmalar yaklaşık 20 hafta sürmüştür.

Akademia V | Descartes

Filozofun Anlığın Yönlendirimi İçin Kurallar (Règles pour la direction de l’esprit), Yöntem Üzerine Söylemler (Discours de la méthode), İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar (Méditations sur la philosophie première) ve Felsefenin İlkeleri (Les Principes de la philosophie) adlı eserleri üzerinde durulan bu atölye sonrasında Prof. Dr. Nami Başer‘in akademik danışmanlığını üstlendiği FKSD 3. Sonbahar Buluşması | Düşünüyoruz Öyleyse… sempozyumu Muğla Menteşe Belediyesi işbirliğinde 9 – 10 Eylül 2017 tarihlerinde Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi‘nde yapılmıştır.

Akademia VI | Spinoza

Akademia, 2017 Ekim – Aralık ayları arasında Benedictus de Spinoza’nın başat eseri olan Ethica’ya özel bir başlıkla sürdürülmüştür. Bu atölyede söz konusu metindeki temel kavramların analizinin yanı sıra geometrik (matematiksel) argüman izleği üzerinde de çalışmalar yapılmıştır.

2018 Şubat – Mayıs aylarında gerçekleştirilen atölyenin yedinci bölümünde Immanuel Kant’ın üç temel eleştirisi üzerinde durulmuş ve bu atölyede sonrasında da Felsefenin Kritiği başlıklı FKSD 4. Sonbahar Buluşması 20 – 21 Ekim 2018 tarihlerinde Goethe Institut Ankara Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Doç. Dr. Aliye Karabük-Kovanlıkaya‘nın akademik danışmanlığında yapılan bu buluşma Goethe Institut Ankara işbirliğinde düzenlenmiştir.

Akademia VII | Kant

Sekizinci bölümünde Georg Wilhelm Friedrich Hegel’in metinleri üzerinde durulan Akademia’da, filozofun Tinin Fenomenolojisi (Phänomenologie des Geistes) adlı eseri bir bütün olarak irdelenmiş, diğer eserlerinden de çeşitli metinler üzerinde durulmuştur.

Akademia VIII | Hegel

2018 Kasım ayında başlanan bu atölye çalışmaları 2019 Mayıs ayında tamamlandıktan sonra Hegel Sonrası Dünyada Hakikat başlıklı FKSD 5. Sonbahar Buluşması yine Goethe Institut Ankara işbirliğinde Goethe Institut Ankara Konferans Salonunda yapılmıştır. 26 – 27 Ekim 2019 tarihlerinde yapılan bu buluşmanın akademik danışmanlığını Prof. Dr. Kubilay Aysevener üstlenmiştir.

Akademia IX | Husserl

2019 Aralık ve 2020 Mart ayları arasında Edmund Husserl metinlerinin irdelenmekte olduğu Akademia’nın dokuzuncu bölümüne covid-19 salgını nedeniyle ara verilmiştir.

Akademia Atölyesinin ilerleyen bölümlerinde Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida gibi filozofların metinleri üzerinde durulması planlanmaktadır.