AtölyeEtkinlik

Mimarlık ve Topos

Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emre Demirel’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen atölyede, günümüzde mimari yapıların içinde bulunduğu yakın çevreden kopuk bir şekilde etrafı duvarlarla çevrilmiş bir iç hacim olarak algılanmasının yol açtığı sorunlar ele alınmıştır. 

4 haftalık atölye çalışmasında Platon’un “khora” ve “topos” kavramlarından hareketle çağdaş mimarlık kuramcıları Joseph Rykwert ve David Leatherbarrow gibi isimlerin eleştirel yaklaşımları ile 20. yüzyıl filozoflarının konuya ilişkin yaklaşımları üzerinde durulmuştur. 

Mimarlık ve Topos

2019 Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilen atölye çalışmalarına Zeynel Dündar, Gizem Kulak ve Pelin Nane de yardımcı koordinatörler olarak katkı sunmuşlardır.