AtölyeDuyuru

Film Denizi – 1

FKSD olarak sürdürmekte etkinliklerimize yeni bir atölyeyle devam ediyoruz: Film Denizi... Akademia ve Sözcüklerin Bilinci atölyelerimiz gibi bir dizi halinde devam etmesini planladığımız atölyemizin ilk bölümünün teması Yedinci Sanatın İlkleri

Üyelerimizden H. Deniz Apaydın tarafından çevrimiçi olarak yürütülecek atölyemize başvuru için son tarih 24 Aralık 2022… Başvurularınızı aşağıdaki form üzerinden yapabilirsiniz…

Başvuru sürecinin tamamlanması nedeniyle buradaki form kaldırılmıştır.

Bu atölyedeki çalışmanın amacı, sinema tarihinin ilk 50 yılındaki hikâye anlatım tekniklerini dönemin karakteristik dört filmi ve yönetmeni örneğinde analiz etmeye çalışmaktır. Çalışmada yönetmenlerin sinemasal anlatı dilini kurarken teknik ve dramatik kurgularının, hikâye anlatımına etkisi irdelenecektir.

Film Denizi 1 atölye tanıtım videosu

Atölye oturumları; filmin ve yönetmenin genel bir tanıtımının yapılması ve tarihsel dönem ile film arasındaki ilişkilerin analiz edilmesiyle başlayarak sonrasında filmde kullanılan teknikler, hikâye anlatım yöntemleri ve yönetmenin sinemaya etkileri konu edilecektir.

Atölye sonunda beklenen; katılımcıların sinema tarihinin başat filmlerini ve yönetmenlerini tanıması, temel sinema teknikleri ile tanışması ve bir alımlayıcı olarak sinema izleyicisinin sahip olması gereken asgari donanımı kazanmasıdır.

En fazla 48 kişinin katılımına açık olan atölyenin ilk toplantısı 26-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Yedinci Sanatın İlkleri başlığını taşıyan atölyenin ilk bölümünde aşağıdaki filmler irdelenecektir.

  • Pothemkin Zırhlısı | Sergei Eisenstein, 1925
  • Yurttaş Kane | Orson Welles, 1941
  • Bisiklet Hırsızları | Vittorio De Sica, 1948
  • Rıhtımlar Üzerinde | Elia Kazan, 1954