Video

Diyaloglar

Pandemi günlerinde çevrimiçi olarak başladığımız ve ilerleyen süreçlerde Vegan Diyaloglar, Sivil Diyaloglar ve Eğitim Üzerine Diyaloglar şeklinde alt başlıklarla da geliştirdiğimiz Diyaloglar adlı söyleşi dizimizin video kayıtlarını ilgili görsel üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz…

Diyaloglar adlı söyleşi dizimiz ilerleyen süreçte alt başlıkları ve yeni alt başlıklarıyla birlikte yüz yüze olarak da devam edecektir.