Duyuru

7. Olağan Seçimli Genel Kurul İlanı

Kasım ayında yapılması esas olan ancak pandemi koşulları nedeniyle yetkili makamlarca ertelenen 7. Olağan Seçimli Genel Kurulumuz, hijyen önlemleri altında 26 Mart 2021 Cuma günü saat 17.00 Özel Varlık Anadolu Lisesi Leylâ Erbil Konferans Salonunda gerçekleştirecektir. Yönetim Kurulumuzca duyurulan Genel Kurul ilan metni şöyledir:

FELSEFE KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ 7. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL İLANI

Felsefe Kültür Sanat Derneğinin 7. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 Cuma günü saat 17.00’de Ayrancı Mahallesi Reşat Nuri Caddesi Nu. 108 Çankaya-Ankara adresinde bulunan Özel Varlık Anadolu Lisesi Leylâ Erbil Konferans Salonunda yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması veya farklı bir sebepten ertelenme kararının alınması durumunda, toplantı 02 Nisan 2021 Cuma günü aynı yer, saat ve gündem maddeleriyle yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.

Felsefe Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu

Gündem Maddeleri:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu
  3. Divan Kurulunun Oluşturulması
  4. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
  5. Dernek Organlarının Seçimi
  6. 2021 Yılına İlişkin Üye Aidat Miktarlarının Belirlenmesi
  7. Dilek, Öneri ve Temenniler
  8. Kapanış

Not 1: Genel Kurul Üyelerinin toplantıya katılabilmeleri için, toplantı öncesinde geçerli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ibraz etmeleri zorunludur.

Not 2: Pandemi koşulları nedeniyle Genel Kurul Toplantısı gerekli hijyen önlemleri altında gerçekleştirilecektir. Bunun için üyeler toplantı alanına hijyenize edilerek ve ateşleri ölçülerek alınacaktır. Toplantı boyunca maske takılması zorunlu olup ilgili alanda hijyen mesafelerine uygun şekilde oturulacak ve oylama, seçim vb gibi işlemler de Divan Kurulunca hijyen önlemleri gözetilerek yapılacaktır.