Duyuru

7. Sonbahar Buluşmamız 18 Kasım’da…

Felsefe Kültür Sanat Derneği olarak ilk yılımızdan itibaren geleneksel olarak sürdürdüğümüz sonbahar buluşmalarımızın yedincisini bu yıl 18 Kasım Cumartesi günü Goethe Institut Ankara Konferans Salonunda gerçekleştireceğiz.

Felsefede birçok yeni kavramı ve sözü kullanıma sokan ve bu sayede kendisinden sonraki felsefe çalışmalarını bu yeni ya da daha yerinde bir şekilde ifade etmek gerekirse yenilenmiş söz dağarcığıyla yol almaya davet eden Martin Heidegger’in çalışmaları, kuşkusuz ki tam da bu yüzden 20. yüzyılı aşıp dünya felsefe tarihinin referans konumlarından birine yerleşmiştir.

Açıktır ki, Heidegger’in çalışmalarında kullandığı sözler ve kavramlar, birçok yönden yeni ya da yenilenmiş anlamlar taşımaktan daha fazlasına da işaret eder. Denebilir ki filozof, felsefenin ve düşünmenin unutulan, kaybedilen ya da yitirilmiş güzergahına ilişkin bir geri dönüş ve belki daha olasılıkla bir yeniden başlayışın olanakları için çalışır. İşte bu çalışmaların içinde filozofun üzerinde önemle durduğu en başat kavramlardan biridir Ereignis

Varlık hakkında düşünememeye evrilmiş düşünme tarihinin açmazından çıkmak için düşüncenin ve düşünmenin yol alışında, zaman ve varlığı birbirine ait kılan, bu ortak aidiyetle tüm ilişkilerin ilişkisine ve aynının kalbinde yer alan farklara işaret eden Ereignis’in filozofun çalışmalarındaki yeriyle birlikte bir bütün olarak felsefenin ve düşünmenin ve nihayetinde yaşamlarımızdaki önceliği ve öneminin üzerine odaklanacağımız Sözlerle Görmek başlıklı yedinci sonbahar buluşmamızın akademik danışmanlığını Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan üstleniyor.

Buluşmamıza ilişkin ayrıntılı bilgiler Eylül ayında yayımlanacaktır.